Consultancy door Vertex Learning Institute

Als specialist op het gebied van gevaarlijke stoffen delen wij graag onze expertise met andere partijen. Met meer dan 45 jaar ervaring in de logistieke branche weten wij zeker dat wij de oplossing hebben voor de uitdagingen binnen jouw organisatie. Wij adviseren op het gebied van het opslaan, documenteren, verpakken en vervoeren van gevaarlijke stoffen. Maar ook op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart, volgens alle geldende (inter)nationale wet- en regelgeving, ben je bij ons aan het juiste adres.

Bij Vertex hanteren wij de helicopterview om vervolgens in te zoomen op de specifieke uitdagingen binnen jouw organisatie. Deze methode zorgt ervoor dat we duidelijk kunnen vaststellen welke pijnpunten en uitdagingen opgelost moeten worden. Zo pakken we problemen aan bij de bron en voorkomen we symptoombestrijding. Door middel van heldere vraagstellingen en het betrekken van stakeholders binnen de organisatie, komen we tot heldere doelstelling en een plan. Wij zetten de organisatie zoveel mogelijk zelf in hun kracht zodat toekomstige uitdagingen zoveel mogelijk binnen de eigen organisatie opgelost kunnen worden.

Vertex DG Specialist Communicatie

Kortom een adequate benadering met een visie voor de lange termijn.

Wat is ons aanbod?

Elke organisatie heeft zijn eigen kwaliteiten en daarmee ook uitdagingen. Consultancy is in veel gevallen dan ook maatwerk. Wat wij aanbieden is een standaard basis Consultancy met enkele differentiaties. De standaard bevat duidelijke Deliverables per gebied. Wij vullen dan ook geen checklijsten in waarbij je als rapportage een ingevulde checklist cadeau krijgt, maar bieden echt advies op maat en dat is waar wij als Vertex voor staan.

Deliverables Dangerous Goods:
 • Adviseren van het bedrijf over het vervoer van gevaarlijke stoffen;
 • Het toezien op de naleving van de regels;
 • Identificatie en hoeveelheden vervoerde gevaarlijke stoffen;
 • Vervoermiddelen en uitrusting;
 • Personeelsdossiers – gevolgde opleidingen;
 • Controle op de procedure over de gevaarlijke stoffen Erkenning (A, B, C, D of E);
 • Controle (tijdelijke) opslag gevaarlijke stoffen;
 • Controle van documenten;
 • Schriftelijke rapportage van de audit met advies;
 • Advisering bij vragen over het vervoer van gevaarlijke stoffen/goederen gedurende de duur van de overeenkomst;
 • Actieve informatievoorziening bij wijzigingen van wet- en regelgeving of andere belangrijke informatie met betrekking tot vervoer van gevaarlijke stoffen.

Deliverables Security:
 • Nagaan of de voorschriften over de beveiliging van luchtvracht en -post binnen het bedrijf worden nageleefd;
 • Advisering bij vragen over de beveiliging van luchtvracht en -post gedurende de duur van de overeenkomst;
 • Schriftelijke rapportage van de audit met advies voor de interne Security Manager;
 • Actieve informatievoorziening bij wijzigingen wet- en regelgeving of andere belangrijke informatie m.b.t. beveiliging van luchtvracht en -post.

Bovenstaande kan op basis van een jaarlijks terugkerende compliance check, maar kan ook op projectbasis.

Meer weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen of heb je hulp nodig? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking of meer informatie over onze dienstverlening, producten en trainingen.