In de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998, punt 11.2.3.9. staat dat een ieder die in aanraking kan komen met identificeerbare luchtvracht op de hoogte moet zijn en invulling kan geven aan de wettelijke bepalingen.

Tijdens deze 4-uur durende cursus, krijg je inzicht in de wettelijke bepalingen, gevaren/dreiging, taken&verantwoordelijkheden, kwaliteitscontroles en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot identificeerbare luchtvracht. Bij het succesvol afronden van het examen (minimale score 80%) ontvangt de cursist een certificaat. Het behaalde certificaat is 1 jaar geldig en dient tijdig herhaald te worden, herhalen is mogelijk vanaf 3 maanden voor verloop van het huidige certificaat

Deze cursus is goedgekeurd door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Let op!
Voor aanvang van de training dien je in het bezit te zijn van een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) of VGB (Verklaring van Geen Bezwaar). Voorafgaand aan de training wordt het originele VOG/VGB, met jouw ID-bewijs door de docent gecontroleerd. Bij een niet-geldige VOG en/of ID kan je helaas niet tot de cursus worden toegelaten.

Wat ga je leren?

Voor wie is deze cursus?

De cursus is bedoeld voor personen die beveiligingstaken uitvoeren en die zonder begeleiding toegang hebben tot identificeerbare luchtvracht.(Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998 punt 11.2.3.9.)

In het kort

Wij kunnen deze cursus op elke gewenste locatie of in-house verzorgen

Vertex Learning Institute is een door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, erkend opleidingsinstituut

Cursusdata

Cursuslocatie

Vertex Learning Institute
Boeingavenue 154
1119 PM Schiphol-Rijk

Vooropleiding

Niet vereist

Cursusduur

4 uur