Whitepaper Dangerous Goods

Whitepaper vervoer gevaarlijke stoffen

“Ben jij de eerste die een CBTA doet bij Vertex?” Op 1 april 2023 is de “Regeling erkenning opleidingsinstellingen en assessments vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht” in werking getreden. Hiermee vervalt de oude “Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht”. Tot 1 juli 2023 geldt een overgangstermijn. Tot die tijd […]