Vertex_Cursus_Zeevervoer_Gevaarlijke_Stoffen_Basis

Zeevervoer Gevaarlijke Stoffen – wegwijs IMDG-code

Klassikaal

Prijs

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn strenge wetten en regels van toepassing. Vanuit de verschillende wet- en regelgevingen is het verplicht dat iedereen die betrokken is bij de behandeling van gevaarlijke stoffen op de juiste wijze opgeleid is. Voor het vervoer over zee geldt de IMDG-code, een verplichtende code van de International Maritime Organisation. Deze bevat alle vervoerbepalingen met betrekking tot het zeevervoer van gevaarlijke stoffen in verpakte vorm, in tanks en tankcontainers.

Wat ga je leren?

Gevaarseigenschappen en klassen
Vervoersvoorschriften gevaarlijke stoffen (structuur)
Bijzondere bepalingen en vrijstellingen
Eisen aan verpakking van gevaarlijke stoffen
Kenmerking en etikettering
Documentatie
Eisen aan belading van zeecontainers en voertuigen (segregatie en stuwage)
Eisen aan vervoer van gevaarlijke stoffen per zeeschip

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is voor iedereen die handelingen verricht met gevaarlijke stoffen welke per zeeschip (moeten) worden vervoerd en inzicht in de werking van de IMDG-code moeten hebben, zoals medewerkers van scheepvaartbedrijven, cargadoors, expeditiebedrijven, stuwadoors en rederijen.

In het kort

Cursus duurt 2 dagen
Cursus van 09:00 - 17:00 uur
Inclusief koffie, thee en lunch
Op onze locatie is gratis WiFi beschikbaar
Goed bereikbaar met openbaar vervoer en ruime parkeergelegenheid

Wij kunnen deze cursus op elke gewenste locatie of in-house verzorgen

Vertex Learning Institute is een door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, erkend opleidingsinstituut

Cursusdata

31 okt en 1 nov (9:00 - 17:00 uur)
Andere data op aanvraag

Cursuslocatie

Vertex Learning Institute
Boeingavenue 154
1119 PM Schiphol-Rijk

Vooropleiding

Niet vereist

Cursusmateriaal

IMDG-code (in bruikleen) + werkboek/opdrachten

Cursusduur

2 dagen