Vertex_Cursus_Veiligheidsadviseur_ADR_Basis

Veiligheidsadviseur ADR Basis

Klassikaal

Prijs

Een veiligheidsadviseur is verplicht voor elk bedrijf dat zich bezighoudt met het vervoer, verpakken, afvullen, laden en/of lossen van gevaarlijke stoffen. De veiligheidsadviseur is verantwoordelijk om te helpen de risico’s, die verbonden zijn aan de activiteiten ten aanzien van mensen, zaken en het milieu, tot een minimum te beperken. De veiligheidsadviseur adviseert de onderneming (bedrijfsleiding), houdt toezicht op de compliance met betrekking tot de regels omtrent het vervoer van gevaarlijke goederen en stelt een jaarlijkse rapportage op voor het management.

De cursus wordt afgesloten met een examen welke wordt afgenomen door het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, onderdeel van het CBR). Het examen bestaat uit 2 delen. Deel 1 zijn 30 losse meerkeuzevragen, deel 2 zijn 10 meerkeuze vragen die onderdeel zijn van een casus. Je bent geslaagd als je voor deel 1 minimaal 21 vragen goed hebt beantwoord en voor deel 2, 7 vragen.

Bij het succesvol afronden van het examen is de cursist geslaagd en bevoegd om als veiligheidsadviseur op te treden. Het behaalde certificaat is 5 jaar geldig en dient tijdig herhaald te worden. Dit kan al een jaar voor de verloopdatum van het certificaat.

Wat ga je leren?

Algemene preventie- en veiligheidsmaatregelen
Toepassen nationale- en internationale wetgeving wegvervoer

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is bedoeld voor de verantwoordelijke persoon ten aanzien van het vervoer, laden, lossen, afvullen van gevaarlijke stoffen, wanneer dit in hoeveelheden gebeurt boven de vrijstellingen van 1.1.3.6. van het ADR.

In het kort

6-daagse basiscursus
Cursus van 09:00 – 16:00 uur, houdt rekening met huiswerkopgave
Inclusief koffie, thee en lunch
Op onze locatie is gratis WiFi beschikbaar
Goed bereikbaar met openbaar vervoer en ruime parkeergelegenheid

Wij kunnen deze cursus op elke gewenste locatie of in-house verzorgen

Vertex Learning Institute is een door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, erkend opleidingsinstituut

Cursusdata

Op aanvraag

Cursuslocatie

Vertex Learning Institute
Boeingavenue 154
1119 PM Schiphol-Rijk

Vooropleiding

MBO-niveau Enige (werk)ervaring met het vervoer en/of opslag van gevaarlijke stoffen is gewenst.

Cursusmateriaal

ADR-boeken Cursusboek, met achtergrondinformatie, vragen en opdrachten

Cursusduur

6 dagen