Vertex_Cursus_Security_Manager_Herhaling

Security Manager Herhaling

Klassikaal

Prijs

In de Uitvoeringsverordening EU 2015/1998 punt 11.2.5 en 11.2.2 staat welke bekwaamheden personen moeten hebben die op nationaal of lokaal ni­veau de verantwoordelijkheid dragen om te garanderen dat een beveiligingsprogramma en de tenuitvoerlegging ervan aan alle wettelijke vereisten beantwoorden (beveiligingsmanagers). Tijdens deze 12-uur durende cursus (verdeeld over 2 dagen), krijg je inzicht in de wettelijke bepalingen, gevaren/ dreiging, taken & verantwoordelijkheden, kwaliteitscontroles, beveiligingsmaatregelen, beveiligingscultuur, communicatie, auditeren, adviseren en maken van risicoanalyses. Bij het succesvol afronden van de cursus ontvangt de cursist een certificaat. Het behaalde certificaat is 2.5 jaar (30 maanden) geldig en dient tijdig herhaald te worden, herhalen is mogelijk vanaf 3 maanden voor verloop van het huidige certificaat (met behoud van datum).

(Let Op: Het behaalde CITO-certificaat dient elke 5-jaar opnieuw gedaan te worden. Examencode kan aangevraagd worden bij Vertex Learning Institute BV).

Deze cursus is goedgekeurd door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Let op!
Voor aanvang van de training dien je in het bezit te zijn van een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) of VGB (Verklaring van Geen Bezwaar). Voorafgaand aan de training wordt het originele VOG/VGB, met jouw ID-bewijs door de docent gecontroleerd. Bij een niet-geldige VOG en/of ID kan je helaas niet tot de cursus worden toegelaten.

Wat ga je leren?

Begrippen en definities
Logistieke keten (veilig en onveilig)
Wettelijke eisen luchtvaartbeveiliging
Identificeren verboden voorwerpen
Beschermings- en transporteisen voor Luchtvracht en -post
Beveiligingscontrole en -onderzoek
Onderzoekmethoden en vrijstellingen
Van activisme naar terrorisme
Waarom radicaliseren personen
Communiceren (boodschap overbrengen)
Auditeren en adviseren
Inzicht in de beveiligingscultuur en bevordering van de beveiligingscultuur
Maken van risicoanalyses en implementeren van verbeteracties

Voor wie is deze cursus?

De cursus is bedoeld voor personen die op nationaal of lokaal ni­veau de verantwoordelijkheid dragen om te garanderen dat een beveiligingsprogramma en de tenuitvoerlegging ervan aan alle wettelijke vereisten beantwoorden (EU) 2015/1998 punt 11.2.5 en 11.2.2.

In het kort

Cursus duurt 2 dagen (totaal 12 uur)
Cursusdag 09:00 tot 15:00 uur
Inclusief koffie, thee en lunch
Op onze locatie is gratis WiFi beschikbaar
Goed bereikbaar met openbaar vervoer en ruime parkeergelegenheid

Wij kunnen deze cursus op elke gewenste locatie of in-house verzorgen

Vertex Learning Institute is een door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, erkend opleidingsinstituut

Cursusdata

Feb: 26 en 27 (9:00 - 15:00 uur)
Mrt: 21 en 22 (9:00 - 15:00 uur)
Apr: 22 en 23 (9:00 - 15:00 uur)
Mei: 23 en 24 (9:00 - 15:00 uur)
Jun: 3 en 4 (9:00 - 15:00 uur) | Engels
Jun: 27 en 28 (9:00 - 15:00 uur)
Jul: 22 en 23 (9:00 - 15:00 uur)
Aug: 21 en 22 (9:00 - 15:00 uur)
Sep: 17 en 18 (9:00 - 15:00 uur)
Okt: 1 en 2 (9:00 - 15:00 uur)
Nov: 19 en 20 (9:00 - 15:00 uur)
Dec: 11 en 12 (9:00 - 15:00 uur)

Cursuslocatie

Vertex Learning Institute
Boeingavenue 154
1119 PM Schiphol-Rijk

Vooropleiding

Niet vereist

Cursusmateriaal

N.v.t.

Cursusduur

2 dagen (12 uur)