Bewustwording Vervoer Gevaarlijke Stoffen

Huidige status KLASSIKAAL Prijs 65 Begin INSCHRIJVEN Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn strenge wetten en regels van toepassing. Vanuit de verschillende wet- en regelgevingen is het verplicht dat iedereen die betrokken is bij de behandeling van gevaarlijke stoffen op de juiste wijze opgeleid is. Dit geldt voor iedereen die betrokken is bij het […]

Luchtvervoer Radioactieve Stoffen Herhaling (IATA)

Huidige status KLASSIKAAL Prijs 290 Begin INSCHRIJVEN Voor het vervoer van radioactieve stoffen door de lucht zijn strenge wetten en regels van toepassing. Vanuit de luchtvaartwet is het verplicht dat iedereen die betrokken is bij het vervoer van radioactieve stoffen op de juiste wijze opgeleid moet zijn. Dit geldt voor: Afzenders, Expediteurs, Agenten, Afhandelaren en […]

Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen Herhaling (IATA)

Huidige status KLASSIKAAL Prijs 290 Begin INSCHRIJVEN Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht zijn strenge wetten en regels van toepassing. Vanuit de luchtvaartwet is het verplicht dat iedereen die betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen op de juiste wijze opgeleid moet zijn. Dit geldt voor: Afzenders, Expediteurs, Agenten, Afhandelaren en […]

Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen Basis (IATA)

Huidige status KLASSIKAAL Prijs 545 Begin INSCHRIJVEN Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht zijn strenge wetten en regels van toepassing. Vanuit de luchtvaartwet is het verplicht dat iedereen die betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen op de juiste wijze opgeleid moet zijn. Dit geldt voor: Afzenders, Expediteurs, Agenten, Afhandelaren en […]

Security Manager Herhaling

Huidige status KLASSIKAAL Prijs 325 Begin INSCHRIJVEN In de Uitvoeringsverordening EU 2015/1998 punt 11.2.5 en 11.2.2 staat welke bekwaamheden personen moeten hebben die op nationaal of lokaal ni­veau de verantwoordelijkheid dragen om te garanderen dat een beveiligingsprogramma en de tenuitvoerlegging ervan aan alle wettelijke vereisten beantwoorden (beveiligingsmanagers). Tijdens deze 12-uur durende cursus (1.5 dag) cursus, krijg je inzicht […]

Security Manager Basis

Huidige status KLASSIKAAL Prijs 765 Begin INSCHRIJVEN In de Uitvoeringsverordening EU 2015/1998 punt 11.2.5 en 11.2.2 staat welke bekwaamheden personen moeten hebben die op nationaal of lokaal niveau de verantwoordelijkheid dragen om te garanderen dat een beveiligingsprogramma en de tenuitvoerlegging ervan aan alle wettelijke vereisten beantwoorden (beveiligingsmanagers). Tijdens deze 3-dagen durende cursus, krijg je inzicht […]

Security Supervisor Herhaling

Huidige status KLASSIKAAL Prijs 145 Begin INSCHRIJVEN In de Uitvoeringsverordening EU 2015/1998 punt 11.2.4 staat welke bekwaamheden personen moeten hebben die rechtstreeks toezicht hou­den op personen die beveiligingscontroles uitvoeren (supervisors). Tijdens deze 4-uur durende cursus, krijg je inzicht in beveiligingscultuur, communicatie, rapporteren, adviseren en onderzoek doen bij beveiligingsincidenten. Bij het succesvol afronden van het CITO-examen […]

Security Supervisor Basis

Huidige status KLASSIKAAL Prijs 145 Begin INSCHRIJVEN In de Uitvoeringsverordening EU 2015/1998 punt 11.2.4 staat welke bekwaamheden personen moeten hebben die rechtstreeks toezicht hou­den op personen die beveiligingscontroles uitvoeren (supervisors). Tijdens deze 4-uur durende cursus, krijg je inzicht in beveiligingscultuur, communicatie, rapporteren, adviseren en onderzoek doen bij beveiligingsincidenten. Bij het succesvol afronden van het CITO-examen […]

Controleur luchtvracht herhaling

Huidige status KLASSIKAAL Prijs 85 Begin INSCHRIJVEN In de Uitvoeringsverordening EU 2015/1998 punt 11.2.3.2 staat welke bekwaamheden personen moeten hebben die beveiligingsonderzoeken van vracht en post uitvoeren. Tijdens deze 3-uur durende cursus, krijg je inzicht in de wettelijke bepalingen, gevaren/dreiging, taken & verantwoordelijkheden, kwaliteitscontroles en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot luchtvracht en -post. Bij het succesvol […]