Luchtvervoer_Radioactieve _Stoffen_Luchtvervoer_Radioactieve_­Stoffen_Basis

Luchtvervoer Radioactieve Stoffen Basis (IATA)

Klassikaal

Prijs

Voor het vervoer van radioactieve stoffen door de lucht zijn strenge wetten en regels van toepassing. Vanuit de luchtvaartwet is het verplicht dat iedereen die betrokken is bij het vervoer van radioactieve stoffen op de juiste wijze opgeleid moet zijn. Dit geldt voor: Afzenders, Expediteurs, Agenten, Afhandelaren en Luchtvaart-maatschappijen.

De cursus moet gevolgd worden bij een door de overheid (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) goedgekeurde opleidingsinstelling. Vertex Learning Instituut beschikt over deze erkenning en helpt de cursist bij het gebruik van de wet- en regelgeving.

Deze cursus is toegespitst op datgene wat er voor de uitoefening van de functie benodigd is. Afhankelijk van de Erkenning* van de organisatie waar de cursist werkt, leert hij/zij IATA Dangerous Goods Regulation op de juiste wijze te gebruiken en te interpreteren.

Bij het succesvol afronden van het examen (minimale score 80%) is de cursist geslaagd en bevoegd om radioactieve stoffen te verpakken, te documenteren en/of te controleren. Het behaalde certificaat is 2 jaar geldig en dient tijdig herhaald te worden.

*Dit kan een A-Erkenning, B-Erkenning, C-Erkenning, D-Erkenning of E-Erkenning zijn. Deze erkenning is bepalend voor de competencies (vaardigheden) die de cursist nodig heeft.

Wat ga je leren?

Het leren gebruiken van de IATA DGR en de structuur hiervan
Juist interpreteren van het IATA Dangerous Goods Regulations
Het toepassen van de voorschriften op jouw werkzaamheden

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is voor iedereen die betrokken is bij het behandelen van gevaarlijke goederen, zoals medewerkers van op- en overslagbedrijven, expeditiebedrijven en , distributiecentra.

In het kort

Cursus duurt 2 dagen
Cursus van 09:00 – 16:00 uur, houdt rekening met huiswerkopgave
Inclusief koffie, thee en lunch
Op onze locatie is gratis WiFi beschikbaar
Goed bereikbaar met openbaar vervoer en ruime parkeergelegenheid

Wij kunnen deze cursus op elke gewenste locatie of in-house verzorgen

Vertex Learning Institute is een door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, erkend opleidingsinstituut

Cursusdata

Mei: 1 en 2 (9:00 - 16:00 uur)
Jul: 9 en 10 (9:00 - 16:00 uur)
Sep: 2 en 3 (9:00 - 16:00 uur)
Nov: 4 en 5 (9:00 - 16:00 uur)

Cursuslocatie

Vertex Learning Institute
Boeingavenue 154
1119 PM Schiphol-Rijk

Vooropleiding

MBO-niveau Kennis van Engelse taal (lezen en begrijpen) is een must

Cursusmateriaal

IATA Dangerous Goods Regulations (Bruikleen tijdens de cursus) Cursusboek, met achtergrondinformatie, vragen en opdrachten

Cursusduur

2 dagen