vertex dangerous goods logistiek cursus

Goede Distributie Praktijken

Klassikaal

Prijs

In de Richtsnoer (wetgeving) EU 2013/C 343/01 punt 2.4  staat dat “alle personeelsleden die betrokken zijn bij groothandelsactiviteiten” een opleiding moeten krijgen over de voorschriften inzake GDP (passend bij hun rol in het proces).

Tijdens deze 3,5 uur durende cursus, krijg je inzicht in de wettelijke bepalingen, taken & verantwoordelijkheden om de hoge kwaliteitsnormen voor geneesmiddelen in het logistieke proces te bewaken. Processen en procedures worden toegelicht. Ook krijg je tijdens deze cursus allerlei handige tools om je werk goed te kunnen uitvoeren.

Bij het succesvol afronden van het examen (minimale score 80%) ontvangt de cursist een certificaat. Het behaalde certificaat is 2 jaar geldig en dient tijdig herhaald te worden, herhalen is mogelijk vanaf 3 maanden voor verloop van het huidige certificaat.

Wat ga je leren?

Begrippen en definities voedselveiligheid
Wereldwijde-, Europese- en Nederlandse wet- en regelgeving
Taken en verantwoordelijkheden
Opslag- en vervoerseisen
Criminaliteit met farmaceutische producten
Impact social media en social engineering

Voor wie is deze cursus?

De cursus is bedoeld voor personen die in de farmaceutische industrie betrokken zijn bij de bepaling, monitoring en handhaving van de kwaliteit van geneesmiddelen en/of fysieke behandeling, verwerking, opslag en transport van farmaceutische producten.

In het kort

Cursus duurt een dagdeel (3.5 uur)
Ochtendcursus van 09:00 tot 12:30 uur
Inclusief koffie en thee
Op onze locatie is gratis WiFi beschikbaar
Goed bereikbaar met openbaar vervoer en ruime parkeergelegenheid

Wij kunnen deze cursus op elke gewenste locatie of in-house verzorgen

Vertex Learning Institute is een door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, erkend opleidingsinstituut

Cursusdata

Mei: 22 (9:00 - 12:30 uur)
Jun: 21 (9:00 -12:30 uur)
Jul: 16 (9:00 - 12:30 uur)
Aug: 1 (9:00 - 12:30 uur)
Sep: 23 (9:00 - 12:30 uur)
Okt: 10 (9:00 - 12:30 uur)
Nov: 7 (9:00 - 12:30 uur)
Dec: 23 (9:00 - 12:30 uur)

Cursuslocatie

Vertex Learning Institute
Boeingavenue 154
1119 PM Schiphol-Rijk

Vooropleiding

Niet vereist

Cursusmateriaal

N.v.t.

Cursusduur

3.5 uur