Dit is de DG WIKI van Vertex Dangerous Goods Services & consultancy. Vind hier de antwoorden op onze veelgebruikte termen.

Veelgestelde vragen over gevarenklassen en divisies

Veelgestelde vragen over gevarenklassen en divisies

Veelgestelde vragen

Wij helpen je graag met het beantwoorden van je vragen. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Welke gevarenklassen en divisies zijn er?

Op basis van de fysische en chemische eigenschappen van een stof of artikel wordt deze ingedeeld in één van de 9 gevarenklassen. Daarnaast kan een stof of artikel binnen sommige klassen nog verder onderverdeeld worden in divisies (ook wel subklassen genoemd).

Staat jouw vraag er niet tussen of wil je meer weten over gevaarlijke stoffen? Neem dan contact op met VertexDG!

Wat valt er onder gevarenklasse 1

Ontplofbare stoffen en voorwerpen.

Deze klasse kent nog een onderverdeling in 6 subdivisies (1.1 t/m 1.6) afhankelijk van de aard van het explosieve gevaar (massa explosief of minder explosief maar meer brandgevaarlijk).

Daarnaast krijgt elk explosief ook nog eens één van de 13 compatibiliteit letters toegewezen, dit om inzicht te krijgen welke explosieven je wel en niet kan samen laden, semtex zonder ontsteker is lastig om tot ontploffing te brengen, verstandig dus om deze stoffen (semtex) en artikelen (ontstekers) niet samen te laden.

Voorbeelden van klasse 1 stoffen/artikelen: dynamiet, vuurwerk, noodsignalen, airbags, ijsfonteintjes.

Wat valt er onder gevarenklasse 2

Gassen

 

Deze klasse is onderverdeel in 3 divisies:

2.1 Brandbare gassen – zoals propaan, butaan, deo spuitbus

2.2 Niet brandbare, niet giftige gassen – zoals stikstof, lachgas, zuurstof voor duiken

2.3 Giftige gassen

Wat valt er onder gevarenklasse 3

Brandbare vloeistoffen – zoals benzine, parfum, desinfectans

Wat valt er onder gevarenklasse 4

Deze klasse kunnen we onderverdelen in 3 divisies:

4.1 Brandbare vaste stoffen – zoals lucifers

4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen – zoals witte fosfor

4.3 Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen – zoals carbid

Wat valt er onder gevarenklasse 5

Deze klasse is onderverdeeld in 2 divisies:

5.1 Oxiderende stoffen (vast en vloeibaar) – zoals kunstmest (nitraat), watersofperoxide

5.2 Organische peroxiden – zoals gebruikt wordt bij 2-componenten polyetser kit of opvulmiddel als uitharder van hars.

Wat valt er onder gevarenklasse 6

Deze klasse is onderverdeeld in 2 divisies.

6.1 Giftige stoffen (vast en vloeibaar) – zoals arseen, cocaïne, methadon en vele ander medicijnen of bestrijdingsmiddelen

6.2 Infectueuze stoffen – zoals SARS-Cov 19, Hepatitus-B, Mond- en klauwzeer.

Wat valt er onder gevarenklasse 7

Radioactieve stoffen  zoals bepaalde uranium isotopen, plutonium isotopen, tritium

Wat valt er onder gevarenklasse 8

Corrosieve (bijtende) stoffen (vast en vloeibaar) – zoals accuzuur, natriumhydroxide, gootsteenontstopper

Wat valt er onder gevarenklasse 9

Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen met inbegrip van milieugevaarlijke stoffen zoals Lithium batterijen en artikelen waar deze in of bij zitten, zelfopblaasbare reddingsmiddelen

Niet duidelijk onder welke klasse?

Vertex Dangerous Goods adviseert je, op basis van jouw input,  over de juiste klasse indeling. Zo kunnen we samen zorgdragen voor een verantwoord en veilig transport van gevaarlijke goederen, die ook voldoet aan de internationale wet- en regelgeving.