ADR Punten Tabel
Vervoers-
categorie
Klasse
Divisie, Verpakkingsgroep of
UN nummer
Aangeboden Hoeveelheid ADR Punten
0 1 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L wanneer u een zending heeft in deze categorie valt de zending zonder uitzondering boven de vrijstellingsgrenzen van het ADR.
1 UN 0190
3 UN 3343
4.2 Verpakkingsgroep I
4.3 UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965,
2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398, 3399
5.1 UN 2426
6.1 UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250, 3294
6.2 UN 2814, 2900
7 UN 2912 t/m 2919, 2977, 2978, 3321 t/m 3333
8 UN 2215 (in gesmolten toestand)
9 UN 2315, 3151, 3152 en 3432, alsmede voorwerpen die deze stoffen of mengsels bevatten
Alsmede ongereinigde lege verpakkingen die stoffen van deze vervoerscategorie hebben bevat, met uitzondering van verpakkingen die onder UN-nummer 2908 zijn ingedeeld.
Vervoers-
categorie
Klasse
Divisie, Verpakkingsgroep of
UN nummer
Aangeboden Hoeveelheid ADR Punten
1 Alle Stoffen die zijn ingedeeld in PG I en die niet onder VC 0 vallen, alsmede stoffen en voorwerpen met de volgende classificering:
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 1.1 B t/m 1.1 J*, 1.2 B t/m 1.2 J, 1.3 C, 1.3 G, 1.3 H, 1.3 J en 1.5 D*
UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 en 1017
2 Groepen T, TC*, TO, TF, TOC* en TFC
Spuitbussen: groepen C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC en TOC.
Chemische stoffen onder druk: UN Nummers 3502, 3503, 3504 en 3505
4.1 UN 3221 t/m 3224, 3231 t/m 3240, 3533 en 3534
5.2 UN 3101 t/m 3104, 3111 t/m 3120
2 Alle Stoffen die zijn ingedeeld in PG II en die niet onder VC 0, 1 of 4 vallen, alsmede stoffen en voorwerpen van de volgende klassen:
1 1.4 B t/m 1.4 G en 1.6 N
2 Spuitbussen: groep F
Groep F
Chemicalien onder druk: UN 3501
4.1 UN 3225 t/m 3230. 3531 en 3532
4.3 UN 3292
5.1 UN 3356
5.2 UN 3105 t/m 3110
6.1 UN 1700, 2016 en 2017 en stoffen die zijn ingedeeld in PG III
9 UN 3090, 3091, 3245, 3480 en 3481
3 Alle Stoffen die zijn ingedeeld in PG III en die niet onder VC 0, 2 of 4 vallen, alsmede stoffen en voorwerpen van de volgende klassen:
2 Groepen A en O
Spuitbussen: groepen A en O
Spuitbussen: groepen A en O
3 UN 3473
4.3 UN 3467
8 UN 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 en 3506
9 UN 2990, 3072
4 1 1.4S
2 UN 3473
3 UN 3476
4.1 UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 en 3541
4.2 UN 1361 en 1362 van verpakkingsgroep III en UN 3542
4.3 UN 3543
5.1 UN 3544
5.2 UN 3545
6.1 UN 3546
7 UN 2908 t/m 2911
8 UN 3547
9 UN 3268, 3499, 3508 en 3509
en lege ongereinigde verpakkingen (uitgezonderd van vervoerscategorie 0)
* Div UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 en 1017
Totaal ADR punten:
0

Opmerking. Hoeveelheden moeten als volgt worden ingegeven:
voor voorwerpen: bruto gewicht in kg
voor voorwerpen met klasse 1: netto explosief gewicht in kg
voor gevaarlijke stoffen in machines of apparaten: de totale hoeveelheid in kg of liters
voor vaste stoffen, vloeibare, sterk gekoelde en onder druk opgeloste gassen: de netto hoeveelheid in kg
voor vloeistoffen: de totale hoeveelheid in liters
voor samengeperste en geabsorbeerde gassen en chemicalien onder druk: de waterinhoud van de houder in liters

Voor meer informatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen of het aanvragen van een offerte voor het vervoer en/of documentatie kunt u contact opnemen met het team van Vertex Dangerous Goods Services & Consultancy. Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31202272930 of via de mail op info@vertexdg.com.